Par Novum Riga Charitable Foundation un tā saistībām

Novum Riga Charitable Foundation ir mecenātu Ernesta Berņa un Oļega Fiļa labdarības fonds.

Tas ir viens no ilglaicīgākajiem un lielākajiem labdarības fondiem Latvijā. Tas dibināts 2006.gadā un šo gadu laikā sniedzis atbalstu vairāk nekā 370 sabiedriskā labuma projektiem, piešķirot tiem gandrīz 6 miljonus eiro. 2019.gadā atbalsts sasniedza 655 000 eiro.

Fondam būtiski lielāko daļu līdzekļu ir ziedojuši tā dibinātāji un ar viņiem saistīti uzņēmumi.

Fonda atbalstīto jomu vidū ir atbalsts bērniem un ģimenēm, tai skaitā viena no fonda ilglaicīgākajām programmām ir “Palīdzēsim Dzirdēt”, kas jau 459 vājdzirdīgiem bērniem palīdzējis iegādāties augstvērtīgus dzirdes aparātus gandrīz viena miljona eiro apmērā. Tāpat fonds sniedz ilgtermiņa atbalstu Zolitūdes traģēdijā cietušo ģimeņu bērniem, veicinot viņu profesionālo izglītību, sedzot pakalpojumu izmaksas, kas saistīti ar bērnu ārpus skolas aktivitātēm, kā arī citas vajadzības.

Viena no fonda lielākajām programmām ir “Jaunā Rīga”, kuras mērķis ir sekmēt Rīgas pilsētas labiekārtošanu, jaunu, sabiedrībai nozīmīgu būvprojektu attīstību, kā arī sekmēt Rīgas kultūrvides radīšanu, tai skaitā atbalstīt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja veidošanu. Fonds kopumā sniedzis nozīmīgu ieguldījumu laikmetīgās mākslas popularizēšanai, atbalstot izstādes, kultūras notikumus un izglītības projektus, kā arī sniedzis lielu ieguldījumu kultūras žurnālistikas jomā.

Kopš 2006.gada fondam ir sabiedriskā labuma statuss un tā darbību uzrauga Valsts ieņēmumu dienests.

Ņemot vērā to, ka fonda darbību apturēja, tas vairs nevar izpildīt uzņemtās saistības un veikt kārtējos maksājumus:

 • programmas “Palīdzēsim 21.11.” (palīdzība Zolitūdes traģēdijā cietušo ģimeņu bērniem) ietvaros saziedoto finanšu līdzekļu novirzīšanu augstākās izglītības programmas apguves studiju gadā apmaksai un studējošo stipendiju apmaksai,
 • programmai “Atbalsts skatuves mākslas projektiem”,
 • programmai “Palīdzēsim Sergeja ģimenei”,
 • programmai “Kultūras žurnālistika”,
 • vairāk nekā 25 bērniem programmas “Palīdzēsim dzirdēt!” nav iespējams iegādāties solītos dzirdes aparātus, par kuriem Fonds nepaspēja samaksāt, un bērni tos nav saņēmuši saistībā ar COVID19 izplatīšanos un valstī izsludinot ārkārtējo situāciju,
 • tāpat nav iespējams apmaksāt administratīvos izdevumus, tai skaitā algu fonda darbiniekiem.

Fonda saistības neaprobežojas tikai ar iepriekš minētajiem kārtējiem maksājumiem, jo katrā programmā ir uzkrāti ziedojumi, kas saziedoti noteiktiem mērķiem, un fondam ir plašākas saistības gan pret ziedotājiem, kuri šos ziedojumus ir veikuši, gan pret tām personām, kam šie mērķziedojumi ir paredzēti, tai skaitā:

 • programmas “Palīdzēsim 21.11.” (palīdzība Zolitūdes traģēdijā cietušo ģimeņu bērniem) atlikums ir 146’350.00 EUR,
 • programmas “Palīdzēsim dzirdēt!” (palīdzība vājdzirdīgiem bērniem) atlikums ir 206’104.00 EUR,
 • programmas “Palīdzēsim Sergeja ģimenei” (palīdzība ģimenei, kas zaudējusi savu vienīgo apgādnieku) atlikums ir 5’055.00 EUR,
 • programmas “Kultūras žurnālistika” (palīdzība kultūras satura publikāciju veidošanai) atlikums ir 56’908.00 EUR,
 • programmas “Jaunā Rīga” (palīdzība Rīgas pilsētas labiekārtošanai un kultūrvidei) atlikums ir 3’286’866.00 EUR,
 • programmas “Atbalsts skatuves mākslas projektiem” (palīdzība skatuves mākslas videi Latvijā) atlikums ir 200’000.00 EUR.

Ņemot vērā iepriekš minēto, fonda līdzekļu iesaldēšana nozīmē, ka fondam netiek ļauts pildīt savu misiju un nodrošināt saņemto ziedojumu izlietojumu saskaņā ar šo ziedojumu mērķi, savukārt ziedotāju veiktie ziedojumi nesasniedz savu mērķi un to turpmākais izlietojums nav skaidrs.


Visi raksti

Nodibinājums "Novum Riga Charitable Foundation”
Reģistrācijas numurs: 40008108111
Adrese: Elizabetes iela 21A-104, Rīga, LV-1010
E-pasts: info@novumriga.org
Tālrunis: (+371) 6728 1383
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram