Par mums

2006.gadā tika dibināts mūsu labdarības fonds. To izveidojām, lai mērķtiecīgi turpinātu vēl ilgi pirms fonda izveidošanas iesāktās mecenātisma un labdarības aktivitātes. Fonda mērķis ir viens – palīdzēt! Palīdzēt tiem, kuriem tas nepieciešams visvairāk. Ne mirkli neesam šaubījušies, ka izvēlētā misija ir pareiza. Labdarības fonda darbība ir tam apliecinājums - katrs saziedotais eiro vienmēr tiek izlietots labiem darbiem.

Sabiedriskā labuma statuss fondam piešķīra tā dibināšanas gadā. Gadu vēlāk, 2007.gadā, īstenojam jau septiņas labdarības programmas, to skaitā labdarības organizāciju ziedojumu piesaistes projektiem, laikmetīgās mākslas veicināšanai un izstāžu rīkošanai.

2008. gadā fonds ievieš ziedojumu vākšanas akciju rīkošanas tradīciju, pakāpeniski veidojas programma “Palīdzēsim dzirdēt!”. Tās ietvaros turpmāko gadu laikā vairāk nekā 450 bērniem fonds palīdz pilnvērtīgi iekļauties ikdienas dzīvē, nodrošinot augstas kvalitātes digitālos dzirdes aparātus vairāk nekā 900 000 eiro vērtībā.

Nākamos gados fonds saņem atbalstu darbībai no Eiropas Ekonomiskās Zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta filantropijas attīstībai Latvijā, kā arī sāk aktīvi piedalīties valsts institūciju darba grupās, paplašinot partneru loku, sadarbojoties ar citiem Latvijas labdarības fondiem, biedrībām, nodibinājumiem.
2011. gadā fondam aprit pieci gadi, mainās fonda nosaukums uz “ABLV Charitable Foundation” http://old.novumriga.org. Pēc gada fonds dibina jaunu programmu “Palīdzēsim izaugt!” nometņu organizēšanai bērniem un jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Jau pirmajā programmas pastāvēšanas gadā fonds organizē 25 nometnes, kurās piedalās vairāk nekā 500 bērni no visas Latvijas. Vēlākajos gados dalībnieku skaits nometnēs pieaug gandrīz līdz 6000.

2013. gadā, reaģējot uz Zolitūdes traģēdijas notikumiem, fonds izveido ilgtermiņa programmu “Palīdzēsim 21.11.”. Tā paredzēta traģēdijā cietušo ģimeņu bērnu atbalstam. Rīgas dome ABLV bankai kā galvenajam ziedotājam un fondam kā programmas īstenotājam izsaka pateicību par šīs iniciatīvas īstenošanu.
2014. gadā, sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu dibina “Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds”, kura mērķis ir par fonda līdzekļiem, partnerībā ar Latvijas valdību un Kultūras ministriju, uzbūvēt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju. Fonds ar Kultūras ministriju paraksta nodomu protokolu par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības ieceres īstenošanu.

2015. gadā fonds atbalsta Latvijas paviljona realizāciju 56. Venēcijas mākslas biennālē un kļūst par Venēcijas mākslas biennāles Latvijas paviljona ilgtermiņa ģenerālo atbalstītāju. Fonds saņem Kultūras ministrijas un laikraksta “Diena” atzinību par būtisku ieguldījumu sabiedrības intereses veicināšanā par laikmetīgās mākslas un kultūras vērtībām, kā arī to attīstības tendencēm gan Latvijā, gan pasaulē.
2016. gadā fondam aprit 10 gadi. Līdz šim fonds atbalstījis aptuveni 300 dažādus projektus, piešķirot tiem finansējumu ap 3 miljoniem eiro. Jubilejā ar fonda atbalstu notiek plašs starptautisks mākslas simpoziju Cross-training ar mākslinieku un mākslas vēsturnieku, pasaules nozīmes mākslas centru pārstāvju un neatkarīgu kuratoru dalību.

2017. gadā ar fonda atbalstu Doma laukumā pie baznīcas tiek atklāts bērnu rotaļu laukums “Labirints”, savukārt gada nogalē fonds saņem godalgu "XXI gadsimta mākslas patrons" prestižās starptautiskās balvas "Corporate Art Awards 2017” kategorijā par izcilību mākslas mecenātisma jomā.
2018. gadā fonda iesāktās un plānotās labdarības aktivitātes tiek būtiski ierobežotas līdz ar fonda lielākā atbalstītāja ABLV bankas darbības apturēšanu. Gada otrajā pusē fonds pārtop par “Novum Riga Charitable Foundation”, vēlāk pakāpeniski atsāk uzsāktos projektus. Viens no tiem, kas ilgst vairākus gadus, ir apjomīgais Rīgas 21.vidusskolas remonta projekts, kas tiek īstenots kopā ar Rīgas pašvaldību.

2020. gadā šķēršļi turpinās - Finanšu izlūkošanas dienests paralizē fonda darbību, iesaldējot visus fonda ziedojumus un dāvinājumus, vēlāk tiem tiek uzlikts arests. Fonds uzsāk tiesību aizstāvību. Lai gan sagatavojam vairāk nekā 50 dažāda veida sūdzības un lūgumus, tiesībargājošanās institūcijas atbrīvo pavisam nelielu daļu no arestētajiem ziedojumiem labdarības programmās “Palīdzēsim 21.11.”, “Palīdzēsim Sergeja ģimenei” un Palīdzēsim izaugt.
2021. gada sākums nāk ar vēl vienu nepatīkamu notikumu – Valsts ieņēmum dienests, fondam nepaziņojot, atņem tam sabiedriskā labuma statusu, neskatoties uz to, ka kopš 2006. gada VID skrupulozi pārbaudījis visas fonda aktivitātes. Ņemot vērā, ka fonds par biedrības statusa atņemšanas faktu uzzina nejauši, lēmums tiek apstrīdēts tiesā. Diemžēl, tiesa to pēc būtības neizskata, formāli norādot, ka sūdzība iesniegta par vēlu.

Spītējot visām grūtībām, fonds turpina sniegt atbalstu dažādām aktivitātēm. 2021.gadā vērienīgākais atbalsts piešķirts laikmetīgās mākslas izstādes Force[d] Majeure rīkošanai. Izstāde rosina diskusijas par pārmērīgiem varas piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem. Tāpat turpinās atbalsts citās programmās, tai skaitā sniedzot atbalstu Zolitūdes traģēdij;a cietušajiem.
2022.gada sākumā fonds izveido īpašu atbalsta programmu “Palīdzība bēgļiem”, piešķirot palīdzību sociālās iniciatīvas centram commonground.lv, kas ir tikšanās, apmācību un integrācijas vieta kara bēgļiem no Ukrainas. 36 000 eiro lielais atbalsts ir pirmais programmas ietvaros īstenotais projekts. Būtisks atbalsts 2022.gadā tiek sniegts arī projektam “Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi”, kura mērķis ir izdot grāmatu no žurnālista, raidījumu autora un vadītāja Mārtiņa Ķibilda dokumentālās televīzijas raidījuma veidotajiem sižetiem par 50 Latvijas vēsturei nozīmīgiem notikumiem.

Diemžēl, 2022. gada pavasarī, kad no ziedojumu aresta uzlikšanas dienas pagājis pieļaujamais fonda tiesību ierobežošanas termiņš (22 mēneši), tiesībsargājošās institūcijas arestu pagarina vēlreiz. Turpinās acīmredzami un klaji fonda tiesību pārkāpumi.
Neskatoties uz visu notikušo, fonds neatlaidīgi īsteno savu misiju – palīdzēt, kā arī turpina godīgu un atklātu cīņu par taisnīgumu un tiesībām šeit strādāt un palīdzēt. Šķēršļu bija un joprojām ir daudz, bet mūsu pārliecību tas mainījis nav: labiem darbiem vienmēr ir un būs īstais laiks. Savukārt ar netaisnību ir jācīnās! Ja tas netiks darīts, tas pārsvītros visu labo, ko esam paveikuši.


Sakām paldies fonda darbiniekiem, kuri turpina nest fonda vārdu un īstenot tā misiju, kā arī vislielāko paldies mūsu ziedotājiem, pateicoties viņiem varam turpināt fonda misiju.
Oļegs Fiļs un Ernests Bernis
Nodibinājums "Novum Riga Charitable Foundation”
Reģistrācijas numurs: 40008108111
Adrese: Elizabetes iela 21A-104, Rīga, LV-1010
E-pasts: info@novumriga.org
Tālrunis: (+371) 6728 1383
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram