Laikmetīgā māksla
Jomas ietvaros piešķiram grantus profesionāla līmeņa izstādēm, kas veicina laikmetīgās mākslas aktuālos procesus Latvijā vai nodrošina laikmetīgās mākslas norišu pētniecības darba atspoguļojumu.

Programmas "Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm" mērķis ir mudināt sabiedrībā interesi par laikmetīgo mākslu. Fonds atbalstījis virkni mākslas notikumu, kuru vidū kā vienu no lielākajiem var pieminēt izstādi "Tev ir pienākušas 1234 ziņas. Dzīve pirms interneta. Pēdējā paaudze", kas tapa sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru un tika atzīta par 2017. gada nozīmīgāko notikumu:
Viens no pēdējiem atbalsta projektiem šajā programmā bija 2021.gadā pie kultūrtelpas Hanzas Perons organizētā izstāde Force[d] Majeure, kas ar dažādiem izteiksmes līdzekļiem runāja par nepārvaramu varu, kas izraisīta piespiedu kārtā. Izstādes organizētājs laikmetīgās mākslas centrs “Kim?” izstādē piesaistīja māksliniekus no Latvijas, kuri guvuši starptautisku pieredzi un atzinību.

Otrā programma, ko īsteno fonds šajā virzienā, ir “Atbalsts skatuves mākslas izstādēm”. Tās mērķis ir attīstīt inovatīvu un kvalitatīvu saturu skatuves mākslas vidē Latvijā, veicinot sabiedrības izpratni un interesi par skatuves mākslas formām, virzieniem un aktualitātēm. Programmas ietvaros vēlamies atbalstīt nacionāla mēroga un profesionāla līmeņa projektus, kas ir saistīti ar laikmetīgo skatuves mākslu – mūziku, teātri, deju, cirku un citām skatuves mākslas formām.
Nodibinājums "Novum Riga Charitable Foundation”
Reģistrācijas numurs: 40008108111
Adrese: Elizabetes iela 21A-104, Rīga, LV-1010
E-pasts: info@novumriga.org
Tālrunis: (+371) 6728 1383
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram