FID vadītāja Znotiņa aptur labdarības fonda darbību, "iesaldējot" naudas līdzekļus

Bez jebkādas informācijas pieprasīšanas Finanšu izlūkošanas dienests (FID) divās bankās iesaldējis labdarības fonda Novum Riga Charitable Foundation (Novum Riga) līdzekļus. FID rīkojums paredz vienai no lielākajām un ilglaicīgākajām Latvijas labdarības organizācijām naudas līdzekļus iesaldēt vismaz uz 45 dienām, kas faktiski nozīmē fonda darbības apturēšanu. Tā šodien vēsta laikraksts "Diena" .

Novum Riga valdes loceklis Artūrs Eglītis apliecina, ka fonds rīkojumu apstrīdēšot jau tuvākajā laikā.

"Diena" ziņo, ka Ilzes Znotiņas vadītais dienests izdevis bezprecedenta rīkojumu, iesaldējot pilnīgi visus fonda līdzekļus un saņemtos ziedojumus. Dienesta rīkojumā norādīts, ka tam radušās aizdomas, ka banku konti, kurus fonds atvēra pēc ABLV bankas darbības apturēšanas 2018. gadā, varētu būt izmantoti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai. Rīkojums, pēc fonda pārstāvju domām, izdots faktiski bez konkrēta pamatojuma norādīšanas, turklāt tas ne tikai nerod skaidrību par to, kāpēc notikusi iesaldēšana, bet arī apgrūtina šāda rīkojuma apstrīdēšanu.

"Neuzdodot fondam nevienu jautājumu, neiesniedzot nevienu informācijas pieprasījumu, tikām informēti, ka divās kredītiestādēs iesaldēti Novum Riga fonda līdzekļi. Iesaldēta visa fondam ziedotā nauda, tajā skaitā mērķa ziedojumi, kas paredzēti konkrētu fonda programmu īstenošanai. Kopš 2006. gada fondam ir sabiedriskā labuma statuss, tas visu tam ziedoto naudu izmantojis vairāk nekā 370 sabiedriskā labuma projektiem. Kāpēc izdots šāds rīkojums un kāpēc faktiski jāaptur fonda darbība, mums nekādas informācijas nav," informēja Eglītis.

Fonda dibinātāji Ernests Bernis un Oļegs Fiļs pauž neizpratni: "Neuzdodot jautājumus, nepieprasot nekādu informāciju un neizrādot vēlmi uzzināt atbildes, Finanšu izlūkošanas dienests ir apturējis mūsu labdarības fonda darbību. Ir izdots rīkojums par pilnīgi visu fonda ziedojumu un līdzekļu iesaldēšanu. Pēdējo divu gadu laikā daudziem mūsu darbiem, iniciatīvām un projektiem ir likti brīžiem pat šķietami nepārvarami šķēršļi. To var saukt par nevienlīdzīgu attieksmi, vai vienkārši var uzdot jautājumu - vai tā ir patiesi taisnīga un tiesiska pieeja, vai tomēr ļaunprātīga varas izmantošana?" Tāpat fonda dibinātāji uzsver: " Neskatoties uz notikušo, mēs turpināsim godīgu un atklātu cīņu par tiesībām šeit strādāt, ieguldīt un arī nodarboties ar labdarību. Jā, šķēršļu un apgrūtinājumu ir daudz, taču to, kuriem nepieciešama palīdzība, ir daudz vairāk. Mēs sakām paldies visiem ziedotājiem un sadarbības partneriem, ar kuriem mums ir iespēja kopā strādāt un sniegt palīdzību. 13 gadu laikā esam atbalstījuši vairāk nekā 370 projektus, piešķirot tiem sešus miljonus eiro. Protams, kādam tie ir tikai un vienīgi skaitļi, taču aiz šiem projektiem ir tūkstošiem cilvēku un tūkstošiem šo cilvēku vajadzību."

FAKTI

Novum Riga Charitable Foundation ir mecenātu Ernesta Berņa un Oļega Fiļa labdarības fonds. Tas ir viens no ilglaicīgākajiem un lielākajiem labdarības fondiem Latvijā. Tas dibināts 2006.gadā un šo gadu laikā sniedzis atbalstu vairāk nekā 370 sabiedriskā labuma projektiem, piešķirot tiem gandrīz 6 miljonus eiro. 2019.gadā atbalsts sasniedza 655 000 eiro.

Fondam būtiski lielāko daļu līdzekļu ir ziedojuši tā dibinātāji un ar viņiem saistīti uzņēmumi.

Fonda atbalstīto jomu vidū ir atbalsts bērniem un ģimenēm, tai skaitā viena no fonda ilglaicīgākajām programmām ir “Palīdzēsim Dzirdēt”, kas jau 459 vājdzirdīgiem bērniem palīdzējis iegādāties augstvērtīgus dzirdes aparātus gandrīz viena miljona eiro apmērā. Tāpat fonds sniedz ilgtermiņa atbalstu Zolitūdes traģēdijā cietušo ģimeņu bērniem, veicinot viņu profesionālo izglītību, sedzot pakalpojumu izmaksas, kas saistīti ar bērnu ārpus skolas aktivitātēm, kā arī citas vajadzības.

Viena no fonda lielākajām programmām ir “Jaunā Rīga”, kuras mērķis ir sekmēt Rīgas pilsētas labiekārtošanu, jaunu, sabiedrībai nozīmīgu būvprojektu attīstību, kā arī sekmēt Rīgas kultūrvides radīšanu, tai skaitā atbalstīt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja veidošanu. Fonds kopumā sniedzis nozīmīgu ieguldījumu laikmetīgās mākslas popularizēšanai, atbalstot izstādes, kultūras notikumus un izglītības projektus, kā arī sniedzis lielu ieguldījumu kultūras žurnālistikas jomā.

Kopš 2006.gada fondam ir sabiedriskā labuma statuss un tā darbību uzrauga Valsts ieņēmumu dienests.

Ņemot vērā to, ka fonda darbību apturēja, tas vairs nevar izpildīt uzņemtās saistības un veikt kārtējos maksājumus:

- programmas “Palīdzēsim 21.11.” (palīdzība Zolitūdes traģēdijā cietušo ģimeņu bērniem) ietvaros saziedoto finanšu līdzekļu novirzīšanu augstākās izglītības programmas apguves studiju gadā apmaksai un studējošo stipendiju apmaksai,
- programmai “Atbalsts skatuves mākslas projektiem”,
- programmai “Palīdzēsim Sergeja ģimenei”,
- programmai “Kultūras žurnālistika”
- vairāk nekā 25 bērniem programmas “Palīdzēsim dzirdēt!” nav iespējams iegādāties solītos dzirdes aparātus, par kuriem Fonds nepaspēja samaksāt, un bērni tos nav saņēmuši saistībā ar COVID19 izplatīšanos un valstī izsludinot ārkārtējo situāciju.
- tāpat nav iespējams apmaksāt administratīvos izdevumus, tai skaitā algu fonda darbiniekiem.

Fonda saistības neaprobežojas tikai ar iepriekš minētajiem kārtējiem maksājumiem, jo katrā programmā ir uzkrāti ziedojumi, kas saziedoti noteiktiem mērķiem, un fondam ir plašākas saistības gan pret ziedotājiem, kuri šos ziedojumus ir veikuši, gan pret tām personām, kam šie mērķziedojumi ir paredzēti, tai skaitā:

- programmas “Palīdzēsim 21.11.” (palīdzība Zolitūdes traģēdijā cietušo ģimeņu bērniem) atlikums ir 146’350.00 EUR,
- programmas “Palīdzēsim dzirdēt!” (palīdzība vājdzirdīgiem bērniem) atlikums ir 206’104.00 EUR,
- programmas “Palīdzēsim Sergeja ģimenei” (palīdzība ģimenei, kas zaudējusi savu vienīgo apgādnieku) atlikums ir 5’055.00 EUR,
- programmas “Kultūras žurnālistika” (palīdzība kultūras satura publikāciju veidošanai) atlikums ir 56’908.00 EUR,
- programmas “Jaunā Rīga” (palīdzība Rīgas pilsētas labiekārtošanai un kultūrvidei) atlikums ir 3’286’866.00 EUR,
- programmas “Atbalsts skatuves mākslas projektiem” (palīdzība skatuves mākslas videi Latvijā) atlikums ir 200’000.00 EUR.

Avots: https://nra.lv/latvija/316565-fid-vaditaja-znotina-aptur-labdaribas-fonda-darbibu-iesaldejot-naudas-lidzeklus.htm


Visi raksti

Nodibinājums "Novum Riga Charitable Foundation”
Reģistrācijas numurs: 40008108111
Adrese: Elizabetes iela 21A-104, Rīga, LV-1010
E-pasts: info@novumriga.org
Tālrunis: (+371) 6728 1383
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram