Please enable JS

Ziņas un publikācijas

NOVUM RIGA CHARITABLE FOUNDATION DIBINĀTĀJI VIESOJĀS “BIEDRU TELPĀ”

13.05.2020

Latvijas Pilsoniskās alianses 15 gadu jubilejas gadā tā īpaši vēlas izcelt savas biedru organizācijas. Fonda dibinātāji Ernests Bernis un Oļegs Fiļs piedalījās sarunā "Biedru telpā” un dalījās ar fonda dibināšanas vēsturi, paveikto, izaicinājumiem un nākotnes plāniem.

Kāds impulss mudināja izveidot labdarības fondu Novum Riga Charitable Foundation?
Labdarības fonds Novum Riga Charitable Foundation ir ABLV Charitable Foundation pēctecis. 2006. gadā fondu dibinājām mēs - Ernests Bernis un Oļegs Fiļs, lai īstenotu dzīvē savas vērtības un rosinātu uzņēmējus domāt par atbildību pret sabiedrību un vidi, kurā mēs visi dzīvojam. Runājot nedaudz formālāk, mūsu mērķi bija veidot saliedētāku, pārtikušāku un drošu sabiedrību. Kopš fonda dibināšanas mūsu uzmanības centrā ir laikmetīgā māksla, bērnu un jauniešu labklājība, izglītība un pilsoniskā sabiedrība, kā arī fonds ir līdzdibinātājs topošajam Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejam.

Kā Jūs vērtējat, kādi ir fonda lielākie sasniegumi, ar ko visvairāk lepojaties?
Nenoliedzams ir fonda ieguldījums Latvijas laikmetīgās mākslas attīstības veicināšanā, par ko saņemta prestižās “Corporate Art Awards” balvas godalga “XXI gadsimta mākslas patrons” kategorijā par izcilību mākslas mecenātisma jomā. Par to esam ļoti lepni un pateicīgi fonda darbiniekiem, kuri veicināja, lai mēs šo godalgu saņemtu.
Fonds ir atbalstījis daudzas nozīmīgas mākslas norises ne tikai Latvijā, bet arī veicinājis mūsu mākslinieku darbu izrādīšanu ārpus valsts robežām. Ne mazāk svarīgs ir fonda ieguldījums sociālajā jomā, izveidojot programmu “Palīdzēsim dzirdēt!”, kas ir viena no fonda ilglaicīgākajām programmām un viena no plašākajām vājdzirdīgo bērnu atbalsta platformām Latvijā. Kopumā atbalsts sniegts vairāk nekā 450 bērniem. Liels darbs tika paveikts, vairāku gadu garumā atbalstot izglītojošās nometnes, kurās piedalījušies kopumā vairāk nekā 5 600 dalībnieku. Diemžēl, šobrīd notikumu dēļ, kas norisinājās ap mūsu ABLV banku, daudzās programmas darbības notiek daudz neaktīvāk. Ceram, ka izdosies drīzumā atgriezt bankā noguldīto naudu un rīkoties aktīvāk.

Kādi ir bijuši labdarības fonda līdz šim lielākie izaicinājumi?
Līdz šim lielākais izaicinājums ir bijis fonda lielākā partnera darbības apturēšana. 2018. gadā ABLV Bank, AS, kur fondam bija norēķinu konts, tika uzsākts pašlikvidācijas process, kā rezultātā fondam joprojām nav pieejama daļa naudas līdzekļu. Pašlikvidācijas procesam uzsākoties, fonds uzreiz iesniedza savu kreditora prasījumu. Diemžēl, visticamāk arī nosacītu politisku iemeslu dēļ, fonda pārbaude atbilstoši apstiprinātajai kreditoru pārbaudes metodoloģijai joprojām nav pat sākusies, kā rezultātā fonds vēl aizvien nav atguvis naudas līdzekļus. Turklāt nav informācijas, kad šie naudas līdzekļi varētu kļūt fiziski pieejami. Tie ir ziedojumi un dāvinājumi, kas ir izlietojami sabiedriskā labuma iniciatīvām un šobrīd varētu tikt izlietoti, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu krīzes skartajām nozarēm. Protams, esošā situācija ierobežo fonda pilnvērtīgu darbību, daudzi izjūt situācijas netaisnīgumu, bet tas tikai vairāk stimulē mūs soli pa soli darīt visu, kas mūsu spēkos. Šķēršļu ir daudz, bet to, kuriem ir nepieciešama mūsu palīdzība, ir vairāk. Cīnīsimies.

Kādas ir šī brīža fonda aktualitātes?
2020. gadā fonds turpinās iespēju robežās sniegt atbalstu gan uzsāktajiem projektiem, gan realizēs jaunas ieceres Latvijas sabiedrības integrācijai, kultūras un izglītības attīstībai. Fonda vīzija paliek nemainīga — palīdzēt Latvijas cilvēkiem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi atklātākā un gudrākā sabiedrībā, pieejamā un labiekārtotā vidē.

Ja izdosies atgūt naudu no bankas, lielāku fokusu vēlamies vērst kultūras cilvēku atbalstam, jo viņi ļoti asi sajūt Covid-19 radītās krīzes sekas, turklāt tās netiks pārvarētas uzreiz, bet tas prasīs ilgāku mūsu veselības sistēmas katastrofālās situācijas dēļ. 

Kā Jūs redzat nevalstisko sektoru Latvijā?
Kopumā NVO ir nozīmīga loma valsts attīstībā un demokrātijas uzturēšanā. Pozitīvi, ka tiek dibinātas NVO sadarbības platformas, tādējādi paaugstinot kapacitāti un spēju iesaistīties dialogā ar politikas veidotājiem, lai atbalstītu NVO kopējās intereses un veidotu labvēlīgu vidi to darbībai. Šeit, protams, liela nozīme ir Latvijas Pilsoniskajai aliansei, kas, apvienojot vairāk nekā 100 NVO, mazina sektora sadrumstalotību un īsteno kvalitatīvu dialogu ar publisko pārvaldi.
Runājot par sektora vājām pusēm, bieži tiek pieminēta finansējuma trūkuma problēma. Taču tā būtu vērtējama drīzāk kā sekas NVO problēmām cilvēkresursu, atpazīstamības un citu resursu un instrumentu jomā. Pasaule nemitīgi mainās, un lai spētu augt līdzi pārmaiņām, jāapgūst aizvien jaunas zināšanas un prasmes, jo tieši zināšanu trūkums ir viens no galvenajiem šķēršļiem organizāciju sekmīgā darbībai. Protams, arī valsts diktētie noteikumi ir tas, kas vai nu var veicināt, vai gluži pretēji – ierobežot NVO darbību, bez kurām pilsoniskās sabiedrības attīstība nav iedomājama. 

Kāpēc ir svarīgi iesaistīties NVO, biedrību, fondu darbībā?
Iemesli ir dažādi. Pirmkārt, spēcīgs motīvs ir spēja un vēlēšanās uzlabot kādu sabiedriskās dzīves jomu, saredzot iespēju dot papildu ieguldījumu tam, ko attiecīgajā jomā piedāvā publiskie pakalpojumi. Iesaistoties NVO un ieguldot resursus un enerģiju, var veidot mūsu valsti par labāku vietu, kur augt un attīstīties, mācīties un iedvesmoties, radīt un pilnveidoties. Vēl viens svarīgs iemesls darboties NVO ir iespēja palīdzēt tām sabiedrības grupām, kas par sevi nevar parūpēties un nevar aizstāvēt savas intereses, tie var būt bērni, smagi slimie, cilvēki ar invaliditāti. Darbošanās nevalstiskajā organizācijā paver citas iespējas pašrealizēties, īstenot savas idejas un vērtības. Īsumā sakot – padarīt Latviju par labāku vietu kur dzīvot. 

Jūsu novēlējums visiem “Biedru telpas” lasītājiem!
Būt stipriem un nekad nenolaist rokas. Mums var būt grūti, bet tiem, kuriem nepieciešama mūsu palīdzība ir vēl vairāk.

 

Avots: https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__labdaribas_fonds_novum_riga_charitable_foundation


Adrese

Elizabetes iela 21A – 104, Rīga

Tālrunis

(+371) 6728 1383