Please enable JS

Palīdzēsim izaugt!

Par saziedotajiem līdzekļiem bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm nodrošinām iespēju apmeklēt izglītojošas un radošas nometnes

Programmas "Palīdzēsim izaugt!” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu vispārējo attīstību, īpašu uzmanību veltot sociāli mazaizsargātu bērnu no trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm, kā arī bērnu ar ilgstošām saslimšanām vai sociālā riska ģimenēm integrācijai sabiedrībā, sniedzot atbalstu gan pašiem bērniem, gan viņu vecākiem attīstošu un izglītojošu dienas un diennakts nometņu apmeklēšanai visā Latvijā. Daļu no programmas budžeta mēs pēc saviem ieskatiem varam novirzīt aktivitātēm, kas veicina programmas mērķu sasniegšanu.

Uz mūsu atbalstu noteiktajā kārtībā var pretendēt Latvijā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, bērnu un jauniešu centri vai citi nometņu organizētāji, kuru darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu. Uz atbalstu nevar pretendēt komercsabiedrības.

Programmā "Palīdzēsim izaugt!" ziedojumi tiek piesaistīti visa gada garumā. Ņemot vērā to, ka fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojot programmai "Palīdzēsim izaugt!”, ziedotājiem, kas ir Latvijas Republikas rezidenti, ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus.

Adrese

Elizabetes iela 21A – 104, Rīga

Tālrunis

(+371) 6728 1383