Please enable JS

Jomas

Laika gaitā mēs fokusējām savu darbību 5 jomās, kurās īstenojam projektus sabiedrības labā

Jomas

img

BĒRNI UN ĢIMENE

Ar ziedojumu palīdzību uzlabojam bērnu un viņu ģimeņu labsajūtu un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā.
img

IZGLĪTĪBA

Veicinām augstas kvalitātes izglītojošu projektu attīstību Latvijā, sekmējot interesi par laikmetīgo mākslu un veidiem, kā to izprast.
img

PILSĒTVIDE

Atbalstām estētiskas kultūrvides radīšanu, sekmējot Rīgas labiekārtošanu un sniedzot iespēju dzīvot drošā un sakārtotā vidē.
img

MECENĀTU PROJEKTI

Īstenojam dzīvē fonda dibinātāju pamatvērtības, sekmējot uzņēmēju atbildību par sabiedrību un vidi, kurā dzīvojam.
img

LAIKMETĪGĀ MĀKSLA

Sekmējām sabiedrībā interesi par laikmetīgo mākslu kā ierosmes avotu domātpriekam, jaunām zināšanām un pašrefleksijai.

Adrese

Elizabetes iela 21A – 104, Rīga

Tālrunis

(+371) 6728 1383