Please enable JS

Izglītības projekti

Atbalstām profesionālus izglītības projektus, kuri sekmē katra indivīda izpratni par kultūru, laikmetīgo mākslu un sevi tajā.

Programmas "Izglītības projekti" mērķis ir veicināt sabiedrībā izpratni par izglītības nozīmi kopumā, kā arī par laikmetīgo mākslu, tās saturu un formu.

Ar programmas palīdzību vēlamies pirmsskolas, bērnudārza, skolas vecuma bērnos un augstskolu studentos rosināt izpratni par muzeju kā aizraujošu un stimulējošu vidi attīstībai, sekmēt kultūras līdzdalības iespējas vispārējās izglītības apguvē, veicināt kvalitatīvu mākslas izglītības apguvi, atbalstīt izglītojošo spēļu attīstību un radīšanu, rīkot diskusijas, vieslekcijas, seminārus, konferences, praktiskas nodarbības studentiem, nozaru speciālistiem un visiem jomas interesentiem.

Īpašu uzsvaru liekam uz skolas vecuma bērniem, kā arī pašiem mazākajiem interesentiem, viņu vecākiem un vienkāršu garāmgājēju. Programma orientējas arī uz studentiem, skolotājiem, muzeju pedagogiem, spēļu radītājiem un vieslekciju organizētājiem.

Programmā "Izglītības projekti" ziedojumi tiek piesaistīti visa gada garumā. Ņemot vērā to, ka fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojot programmai "Izglītības projekti", ziedotājiem, kas ir Latvijas Republikas rezidenti, ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus.

Adrese

Elizabetes iela 21A – 104, Rīga

Tālrunis

(+371) 6728 1383