Please enable JS

Atbalsts skatuves mākslas projektiem

Attīstām inovatīvu un kvalitatīvu saturu skatuves mākslas vidē Latvijā, veicinot sabiedrības izpratni un interesi par skatuves mākslas formām, virzieniem un aktualitātēm

Programmas “Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm” mērķis ir attīstīt inovatīvu un kvalitatīvu saturu skatuves mākslas vidē Latvijā, veicinot sabiedrības izpratni un interesi par skatuves mākslas formām, virzieniem un aktualitātēm.

Programmas ietvaros mēs piešķiram atbalstu nacionāla mēroga un profesionāla līmeņa projektiem, kas ir saistīti ar laikmetīgo skatuves mākslu – mūziku, teātri, deju, cirku un citām skatuves mākslas formām. Mēs strādājam ar projektiem, kas aktivizē mūsdienu skatuves mākslas procesus un nodrošina mākslas pieejamību, organizējot Latvijā rezidējošo profesionālās mākslas kolektīvu un mākslinieku, kā arī viesmākslinieku koncertus, izrādes, izglītības programmas, meistarklases, festivālus.

Mūsu darbība šajā programmā aptver visa vecuma grupas, ar īpašu uzsvaru uz skatuves mākslas nozares speciālistiem. Uz atbalstu var pretendēt Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, pašvaldības un valsts iestādes un aģentūras, kuru darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu. Uz atbalstu nevar pretendēt komercsabiedrība.

Atbilstoši fonda attiecīgā gada mērķiem un paredzētajam budžetam, mēs izvērtējam potenciālos sadarbības partnerus un savas iespējas sniegt finansiālu atbalstu projekta izstrādei un realizācijai. Mēs varam sniegt daļēju atbalstu projekta realizācijai ar nosacījumu, ka projektam ir arī cits līdzfinansētājs.

Adrese

Elizabetes iela 21A – 104, Rīga

Tālrunis

(+371) 6728 1383