Please enable JS

Atbalsts Laikmetīgās mākslas izstādēm

Piešķiram grantus profesionāla līmeņa izstādēm, kas veicina laikmetīgās mākslas aktuālos procesus Latvijā vai nodrošina laikmetīgās mākslas norišu pētniecības darba atspoguļojumu

Programmas "Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm" mērķis ir mudināt sabiedrībā interesi par laikmetīgo mākslu kā ierosmes avotu domātpriekam un jaunām zināšanām, pašrefleksijai un pieredzes apmaiņai. Programmas ietvaros piešķiram grantus nacionāla mēroga un profesionāla līmeņa izstādēm, kas veicina laikmetīgās mākslas aktuālos procesus Latvijā vai arī nodrošina laikmetīgās mākslas norišu pētniecības darba atspoguļojumu.

Fonda darbība šīs programmas ietvaros paredz aptvert visa vecuma grupas, sākot no pašiem mazākajiem līdz pašiem lielākajiem, ar īpašu uzsvaru uz nozaru speciālistiem.

Ziedojumi šai programmai tiek piesaistīti visa gada garumā. Ņemot vērā to, ka fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojot šai programmai, ziedotājiem, kas ir Latvijas Republikas rezidenti, ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus.

Adrese

Elizabetes iela 21A – 104, Rīga

Tālrunis

(+371) 6728 1383